За благословението

Към настоящия момент в повечето православни страни се възобнови преподаването на Православие. Заедно с това възникна необходимост от съставяне на учебници и помагала. Появиха се нова методика на обучение, нови идеи за поднасяне на материала под предлог, че той трябва да е интересен и разбираем за децата, и да формира у тях широк“ светоглед ирелигиозна толерантност“.

През месец май 2019 година имахме възможност да се допитаме до високопреосвещения Владимирски митрополит Евлогий, който тогава беше на посещение в България, дали подобен подход е основателен, не крие ли риск от неправилно възприемане на вярата и трябва ли нещо да се направи. Като доктор по богословие, професор в МДА, архиерей с дългогодишен опит в образованието и катехизацията в епархията си и най-вече смирен молитвеник, той ни увери: 

„В доброто дело на просвещението в светлината на светото Православие, особено на децата, не бива да се съмняваме и не бива да го оставяме, но трябва да свидетелстваме за тази вечна Истина с най-ярките и изразителни слова така, както тя е изразена в Светото Евангелие, в учението на светите апостоли и в творенията на светите отци на Църквата, без да умаляваме техния небесен смисъл и значение. Божията Истина е дадена за всички възрасти, в което е цялото ѝ превъзходство, когато става дума за религиозно възпитание, и децата не правят изключение, защото тя докосва душите им“.

Приемайки думите му като благословение, съставихме учебния комплект „Нашата Православна вяра“. Поставихме си за цел ясно, точно и достъпно да предадем на децата най-главното – да разберат защо нашият Господ и Спасител Иисус Христос е дошъл на земята и е страдал на Кръста, какъв е смисълът на земния ни живот, защо се наричаме православни християни, каква борба водим, какво Бог иска от нас, какви са последствията, когато се противим на Неговия закон.

След написването на учебните материали се допитахме до друг дългогодишен преподавател и опитен пастир. Той ни посъветва да предложим учебния комплект за одобрение от Светия Синод като опишем причината за написването му и посочим грешките и неточностите в съществуващите учебници, а също – ситуацията и обстоятелствата, възникнали около преподаването на предмета Православие. Неговият съвет към нас бе продиктуван не само от опита му като преподавател, но и от ревността му за опазване на чистотата на вярата, която светът усилено се стреми да реформира.