Които Го обичат, ще спазят Неговите пътища

„Които се боят от Господа, не ще бъдат недоверчиви към думите Му, и които Го обичат, ще спазят Неговите пътища… Оногова, който се бои от Господа, зло не ще го сполети, но и в изкушение Той ще го избави“ (Сир. 2:15; 33:1).

„Възпитавайте (децата си) в учение и наставление Господне“ (Ефес.6:4)

Преди всичко ви завещавам да пазите светата вяра непорочна… ,както я приехте от светите отци, без да я примесвате с чужди и различни учения.
~ Св. Йоан Рилски Чудотворец

„Борбата с Църквата и Православието продължава от времето на нейното създаване и ще продължи до последния ден на съществуването на света. И всички вярващи хора в църквата – от мирянина до свещеника и архиерея – участват в тази борба за чистотата на Православието, но всеки на своето място, със свои средства.“
~ Арх. Йоан Крестянкин

“През всички времена спасението на хората е ставало, става и ще продължи да става само чрез вярата и само в Православната Църква.
~ Арх. Йоан Крестянкин

Благодари на Бога за всичко. Това, че сме в Църквата не е наше право, а дар от Бога.
~ Арх. Йоан Крестянкин

„За да получим спасение на душите си, ние трябва да преминем живота си съобразно с Божественото учение на нашия изкупител Господ Иисус Христос.“
Преподобни Серафим Саровски

“Човек на този свят трябва да разреши един проблем: да бъде с Христос или срещу Него. И всеки решава това, независимо дали иска или не…“
– Св. Иустин Попович

Българският народ е християнски, и затова никой няма право да му дава езическо училище. Българският народ се е крепил, живял е и се е опазил в продължение на вековете само чрез вярата в Бога и себе си, и затова никой не може безнаказано да учи неговите рожби на безверие и безбожие, и да подготвя по тоя начин неговата гибел. Българското училище трябва да се обнови и спаси, за да се обнови и спаси българската младеж. А да се спаси българската младеж, това значи да се осигури и спаси бъдещето на българския народ. Това трябва да стане по-скоро. Това велико дело трябва да се подеме незабавно и се извърши с общи усилия от всички ония, които милеят за българската младеж и треперят над съдбините на българското племе.
Митрополит Борис (Неврокопски)

“Истината не съществува извън Православната Църква. Тя е единствения верен пазител на всичко, което е заповядал Господ посредством светите Апостоли… Тя съществува и ще пребъдва, според Неговото обещание, до края на света… Открито ни е, че спасението на всеки човек се извършва не по друг начин, но посредством Света Троица.”
~ Свети Теофан Затворник