Материали

В този раздел ще откриете:

– учебни пособия, които представляват синтез между учебник и работна тетрадка;
– книгата „На децата за Православната вяра“ (адаптирана за българските деца);
– поучителни разкази, жития на светиите;
– схеми „Кратка история на света“, „Светци по нашите земи“ и др., (посредством които учениците лесно могат да проследят главните събития от историята и взаимовръзките между тях);
– книжки за оцветяване, прориси за прекопирване;
– идеи и сценарии за отбелязване на православните празници.