За образованието – въпроси и отговори

– В последно време се появи теория и практика за ранно обучение на децата – от 2-3 г. възраст. Може би това е неправилно и е по-добре да се придържаме към традицията децата да започват училище на 6-7 г. На каква възраст е най-добре да изпращаме децата си на училище?
– Недозрелият плод бързо се разваля. Не знам нито един голям учен или философ, нито от древността, нито в наши дни, който да е започнал обучението си на 2-3 г. Мисля, че е по-добре да се придържаме към традициите, проверени с векове и да изпращаме децата си на училище на 6 – 7 г. възраст.

– Добре ли е детето да изучава чужди езици?
– Различните хора имат различни способности за изучаване на езици. Затова е добре да се отчетат природните дарби и интереси на детето…

– Как да предпазим детето си от лоши влияния?
– Трябва да подбираме приятелите му и също да организираме свободното му от занятия време. Добре е, ако детето се интересува от изкуство и приложни дейности, например класическа музика като алтернатива на съвременния рок, рисуване и други (бел. прев. иконопис, ръкоделие, дърворезба). В някои случаи е полезно да се занимава с гимнастика или интелектуални игри като шахмат, които са алтернатива на компютърните игри, увреждащи психиката на детето. Много полезни са съвместните семейни разходки извън града, по време на които у детето трябва да се развива естетическо чувство т.е. умение да вижда и цени красотата на обкръжаващата природа.

– Как да научим детето си да общува?
– Отначало трябва да научим детето на общуване и откровеност в семейството, да пробудим у него желание да споделя проблемите си с родителите си. За това е необходим възпитателен такт.

– Някои родители смятат, че не е нужно да заставяш детето си да се учи добре, защото това не е главното, главното са човешките качества, духовността и с това оправдават явното невежество на децата си. Завършилият випускник – добър, приветлив юноша не може да назове нито едно произведение на Пушкин, не може правилно да раздели 35 на 2. При това великолепно борави с мобилните телефони, знае различните направления в рок музиката и т.н. Как да отговорим на апологетите на невежеството?
– Обикновено децата се учат лошо не поради духовни занимания, а поради леност. Отговорното отношение към задълженията им е един от елементите на нравствеността. Но предмети, които се занимават с въпросите на пола и половото общуване, не могат да бъдат поощрявани. Важно е родителите да следят училищните занимания на децата си и да им помагат в подготовката на уроците. За съжаление това не винаги е възможно.

Детето от ранна възраст трябва да се приучава към трудолюбие, да помага на родителите си, дори на практика това да не е необходимо. У него да се формира навик към труда, който впоследствие ще се отрази и на училищните му занятия.

На апологетите на невежеството може да отговорите, че християнството е служение на Бога и хората, затова изисква деятелност и усърдие. Друг е въпросът, че тази деятелност може да приема различни форми – вътрешни и външни, както виждаме от примера на светиите. За децата, особено в ранна възраст, е допустим методът на поощрение и наказание в учението, но главното е у детето да се формира интерес към изучаваните предмети.

Ако на детето действително не му се отдава учението, то трябва заедно да изпросвате Божията помощ, посочвайки примера на преподобни Сергий (Радонежки) и на светия праведен Йоан Кронщадски.

Архим. Рафаил Карелин „На камени веры. Вопросы и ответы

Бел. ред. Към дадените от архим. Рафаил (Карелин) съвети смятаме за уместно да добавим мнението на архим. Тимотей (Сакас) относно още един съществен въпрос, касаещ съвременното образование.

– В учебниците по различните предмети веровите въпроси често са засегнати непълно, неправилно, което се отнася и за тестовете за проверка на знанията. Има случаи, когато в тях е включен въпрос от затворен тип и ученикът трябва да избере едно от три твърдения, които не съдържат точния отговор. Как да се постъпи в този случай?

– Ученикът трябва да запише верния отговор под дадените в теста възможни отговори.