1. — 4. клас

За 1 клас, за деца на 7-8 г.                       За 2 клас, за деца на 8-9 г.                      За 3  клас, за деца на 9-10 г.                   За 4 клас, за деца на 10-11 г.