За учебните пособия

Учебният комплект „Нашата Православна вяра“ е съставен:

– по образец на изпитани и утвърдени учебно-методически пособия, разработени по класическия учебник по Закон Божий от преподаватели с дългогодишен опит в преподаването на Православие и рецензирани от кандидат на педагогическите науки и богослови;

– следвайки най-добрите практики в преподаването на Православие, въз основа на учебни материали, одобрени за разпространение от Православната Църква.

Учебните материали следват учебните програми по Православие, одобрени от МОН. Те са разработени от Искра Маринова – дългогодишен учител по Православно вероучение, със съдействието на отделни лица (педагози и преводачи), и са редактирани от архимандрит Йоан (Филипов).Разчетени са за осем възрастови групи, като обхващат следните теми:

– начални понятия за Бога, молитвата, устройството на православния храм, православното богослужение, дванадесетте празници;
– Стар Завет – въведение в Библейската история: сътворението на света, сътворението на човека, животът на първите хора в рая, грехопадението, обещанието за Спасител; потопът, Ной, Вавилонската кула, появата на идолопоклонство, гибелта на Содом и Гомор;
– Нов Завет – главните евангелски събития: раждането на Пресвета Богородица, Благовещение, Рождество Христово, изкупителната жертва на Господа, Възкресение Христово;
– жития на светиите и поучителни разкази, които дават нагледен пример за това как християните са длъжни да постъпват по отношение на Бога, по отношение на ближния си, по отношение на своята вяра;
– история на Църквата, деяния на светите апостоли;
– история на Българската Православна Църква;
– обяснение на Символа на вярата, смисълът на Църковните Тайнства.

Към момента учебният комплект е разработен само в електронна версия. Това позволява уроците да се презентират, а упражненията и тестовете в края на всеки раздел, както и материалите за прекопирване и оцветяване, да се разпечатват и ползват, което е предпоставка за активна работа в клас. Тестовете за проверка на знанията включват занимателни задачи и упражнения за попълване на пропуснати ключови думи и определения, на които е необходимо да се обърне особено внимание. Уроците са поднесени по увлекателен начин, допълнени с молитви и с тропари на празниците.

Особено важно е децата от малки да свикнат да се придържат към това, което Църквата е приела и утвърдила. Материалите са разработени по начин, който не допуска свободно тълкуване на утвърдените от Църквата истини. В учебните пособия са използвани изцяло канонични изображения: миниатюри, икони, житийни сцени – с цел запознаване на децата с иконописта. „Църковното изкуство е боговдъхновено, то издига духовната красота над телесната, напомняйки целта на християнския живот – възхождането към Първоизточника на красотата – Бога1. В текста ясно се подчертава, че християнският живот е основан на Евангелските заповеди, като е включено сравнението им с Моисеевия закон.

И. Маринова, съставител на пособията, преподавател по Православно вероучение

1. М. Н. Соколова (монахиня Юлиания), „Труд иконописца“