Проблемите на образованието

– Отче, често казвате, че днес се стремят всичко да разрушат. Това отнася ли се и за образованието?

–  Та  не  виждате  ли  какво  става?  Нима  това  са  училища?  Нима  е  език  това,  което  учат  децата  днес? Коя е историята ни? Какво е състоянието при богословите? Един атеист ако има диплома за завършено богословие,  го  оставят  да  преподава  вероучение.  Обаче  не  се  интересуват  дали  преподава  вяра  или безбожие? “Не можем, казват, да го махнем”. Ако един филолог тръгне да преподава математика, ще го оставят ли?

Има “богослови”, които не позволяват на хората да се причастяват, за да не се заразели от СПИН! Такиваса попаднали в богословския факултет от компютъра! Това не е богопознание. Едно време казваха: “Детето изучи свещените науки”, защото наистина науките са били свещени. А сега може да видиш преподавател по богословие, който няма вяра и хули светите пророци пред студентите, и не го уволняват. Какво търсиш в Богословския факултет, човече? Какви богослови ще подготвиш ти?

Какво влияние са оказали върху нас протестантите и католиците! Колко много безбожният дух е навлязъл вкатолицизма! Католиците постепенно осакатяват всички светии. Казват: “Света Екатерина не е била голяма светица; баща ѝ бил един незначителен княз. Свети Николай бил малък светец. Житието на свети Георги било легенда. Архангел Михаил не съществувал – бил проявление на Самия Бог. Същото се отнася и за Архангел Гавриил”. По-късно ще кажат: “Христос не е Бог, бил е само един велик учител”. После ще продължат още по-нататък: “Бог е една сила”. А на края ще кажат: “Природата е Бог”! Въпреки че има такива очевидни свидетелства, пророци, пророчества, толкова живи чудеса, дори някои от нашите стигат дотам, че да вярват в такива глупости.

Дойде и при мен един да му дам благословение, за да отиде в Италия да учи литургика и да пише дисертация.“Добре ли си? – питам го. Искаш да ходиш при йезуитите, за да си пишеш дисертацията и си дошъл да ти дами благословия за това? Та те самите не знаят какво става с тях! Там преподават какви ли не – униати, йезуити!”

Необходимо е внимание от всяка страна. Защото отиват, следват по Англия, Франция и т.н., прихващат от европейските вируси, а после пишат дисертации. Например изследват гръцките свети отци в превод, който чужденците са направили на своя език. А ония, било защото не са могли да предадат точните значения, било от лукавство, са прибавили и своите погрешни мнения. Нашите пък, православните, от друга страна,които са научили чужди езици, прихващат от там чужди микроби и ги пренасят тук, а после дори преподават. Разбира се, когато човек внимава, лесно различава златото от кехлибара.

– Отче, има младежи, които са близки до Църквата, но когато отидат да следват в чужбина, понеже не сабили приети в някои тукашен университет, губят своята вяра и се отклоняват от правия път.

– Ще кажа на някои от ония, които познавам, да направят още един-два университета тук в Гърция, за да неходят децата по чужбина. Да следват тук, защото и децата се затриват, и родителите се охарчват и толковавалута излиза навън.

На децата, които отиват да следват в чужбина, винаги казвам: “Отидете, щом толкова искате, но внимавайте да не изгубите вярата си; вземете само от знанията им. И преди всичко не забравяйте да се върнете обратно в Родината. Гърция ви чака. Ваш дълг е да ѝ помогнете. Да бъдете близо до народа, за да не се принуждават горките хора да ходят по чужбина, за да намерят един лекар или един специалист в някоя наука.

Много внимавайте да не изстине сърцето ви. Европейците са хладни хора. Америка пък е страна, където човек може само да богатее материално, но духовно да потъва в дългове”.

– А каква вреда носят стачките, отче! Учениците по цял месец нямат учебни часове и обикалят по улиците!

– Аз казвам на учителите никога да не правят стачки, освен ако някой не реши например да се извади от програмата изучаването на религия, да се премахне молитвата преди започване на часовете, или да се свали кръста от националното ни знаме и т.н. Тогава трябва да протестират. Иначе какво са виновни децата,че да губят от уроците?

– Иначе казано, отче, в настоящата си форма образованието ще нанесе голяма вреда.

–  Сега  много  деца  ще  бъдат  осакатени  от  тази  система,  но  добрият  Бог  ще  съди  справедливо,  според условията, в които всеки е живял. Ще изпита в какво състояние биха били, ако не им беше оказвано влияние и не им бяха причинявали това зло. Нужно е обаче и ние много да се молим за горките деца, за да се намеси Бог и да им помогне, за да не останат осакатени, но да бъдат духовно здрави и да придобият добродетели.

„С болка и любов за съвременния човек: Слова Том 1. Старецът Паисий Светогорец“ Славянобългарския манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон