Нашите небесни покровители


След славното Си възкресение, Господ Иисус Христос се явил на своите ученици, за да укрепи вярата им. Той им казал: Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа и като ги учите да пазят всичко, що Съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.

Движени от любов към Господа и от Божията благодат, нашите богомъдри равноапостоли славните Седмочисленици търпели гонения, за да имаме днес спасителната Православна вяра. Те са наши небесни покровители и първи помощници в делото на духовното просвещение.

О, преславни чудотворци, благовестители, светилници на Светия Дух, молете Бога за нас!