За нас

Материалите на тази страница са създадени с благословението и подкрепата на духовници на Светата Православна Църква с цел да се подпомогнат българските учители и родители в трудовете им по православното обучение и възпитание на децата.

Тъй като Православието не е един от многото училищни предмети, а живата, дадена от Бога вяра, обновяваща и спасяваща човека, основната задача в учебния процес е не толкова преподаването на знания, колкото възпитанието на децата в любов и послушание към Църквата, внимание в молитвата и богослужението.

В иконописта светата Църква признава за истински иконописци светите отци на Църквата, които по вдъхновение на Светия Дух са установили облика на православната икона. Тези, които изписват иконите, се явяват само изпълнители на това свято дело. По същия начин в педагогическата наука истински педагози са тези свети отци, които, осенени от Божията благодат, са изработили принципите, по които се преподава светото Православие. В по-ново време това са свети Йоан Шанхайски, свети Нектарий Егински, св. праведен Йоан Кронщадски, светител Теофан Затворник, светител Серафим Софийски Чудотворец.

Ето какво казва светият праведен Йоан Кронщадски, оставяйки своя завет към съвременните педагози:

„Внимавай да не превръщаш Евангелието в учебник. Това е грях. Това значи в очите на детето да обезцениш книгата, която за него трябва да бъде съкровище и ръководство за цял живот. Страшно е да разбиеш словото на Живота на бездушни парченца като извлечеш от тях мъчителни въпроси за децата. Пристъпвайки към това дело механично – със задаване на въпроси, често трудни и непонятни за децата, с поставяне на оценки за отговорите им, изпитващите вършат грях и за тях е правилно да се каже, че те не знаят какво вършат с детската душа“1.

„От необятната област на знанията е достатъчно да се избере само най-необходимото и да се приведе в стройна система, съобразно с другите предмети, които учениците изучават“ 2.

1. Александр (Зелененко), протоиерей, Законоучительство и педагогические заветы святого праведного Иоанна Кронштадтского современным педагогам, 28 декември 2016 г. http://www.pravoslavie.ru/99778.html
2. Пак там.