Вас ви смущава участта на децата

В училищното възпитание са допуснати нехристиянски начала, които развалят юношеството; в обществото са навлезли нехристиянски обичаи, които го развращават след завършването на училище. И не е чудно, че щом като по Божието слово избраните винаги са малко, в наше време те се оказват още по-малко: такъв е духът на века – противохристиянски! Какво ще стане по-нататък? Ако при нас не променят начина на възпитание и обществените навици, истинското християнство ще отслабва все повече и повече и накрая съвсем ще изчезне; ще остане само християнското име, а християнски дух няма да има. Духът на света ще преизпълни всички. Какво ли да правим? Да се молим…

***

Вас ви смущава участта на децата. Какво да се прави! Почти общата дан на всички родители сега е същата. Въздухът е лош – и то много лош. А средства да се помогне в тази скръб няма. Само молитвата, но нейното възприемане се пресича от смущението на вярата. Добре би било, децата да се предразположат, за да кажат какво ги довежда в недоумение и ги отблъсква от вярата; или някак си да се разпитат за това, което е заседнало в главата и сърцето им. Тогава бихме могли полека да ги навеждаме на мисълта за неправотата на чутото ново и за правотата на известното от древност. Мисля, че на родителите нищо не им пречи от тази страна да възпират заплашващата децата им беда по различни причини. Дано Господ да благослови начинанията им!

Душеполезни поучения на светителя Теофан Затворник“, Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“