Пресвета Богородица с Младенеца (Умиление). Икона от края на XVI век, Несебър.

„Вие приехте безценен дар – Светото Православие. Пазете го.“ (Из завета на свв. Кирил и Методий, IX век)

„Преди всичко ви завещавам да пазите светата вяра непорочна…, както я приехме от светите отци, без да я примесвате с чужди и различни учения .“
Свети Йоан Рилски Чудотворец (X век)

„Опазването на Православната вяра, или чистото църковно учение, чисто от всякаква ерес и модернизъм, е източник на неизречени Божии милости за нас.“
Светител Серафим, Софийски Чудотворец (XX век)

Скъпи  учители и родители, православното възпитание е безценно съкровище, което народът ни предава като най-велико достояние от поколение на поколение. Това най-скъпо наследство, вярата на светците, ние сме длъжни да предадем на децата си. Надяваме се, че материалите на тази страница ще послужат за благата цел – просвещението на българските деца в истините на светата, спасителна Православна вяра.